توجه :  مشترک گرامی از قرار دادن شماره پرونده یا شناسه قبض خود در اختیار سایر افراد جدا خودداری فرمائید.
اطلاعات شما نزد شرکت آب و فاضلاب استان کرمان بصورت محرمانه محفوظ می ماند.
خدمات الکترونیکی مشترکین
 
جهت ورود بایستی شماره پرونده و یا شناسه قبض مندرج بر روی قبض را وارد نمایید
 
شماره پرونده:  
شناسه قبض:  
کد امنیتی:  
 
            
     
     
چنانچه شماره پرونده را فراموش کرده اید از این قسمت استفاده کنید    جستجوی مشترک